CPDit, hetzelfde maar dan totaal anders:

Alle informatie van uw patiënten veilig opgeborgen in een Cloud-oplossing!. Op zich niets nieuws, er zijn meerdere Cloud-oplossingen die daar in voorzien. Echter al deze oplossingen hebben een groot nadeel: zodra een nieuwe patiënt zich meldt, is er geen of weinig informatie voorhanden. Beginnend met de naam- en adresgegevens, moet alles opnieuw worden ingevoerd. Om de juiste behandeling in te kunnen zetten is het zaak de voorgeschiedenis goed in beeld te hebben. 

Helaas biedt niemand daar een oplossing voor. Er is nog geen bruikbare oplossing voorhanden om bestaande dossiers of voorgaande behandelingen van collega's op te vragen en simpel toe te voegen aan uw eigen dossier. 

Met het Centraal Patiënten Dossier is er nu een oplossing! Hiermee is het eenvoudig om de dossiers in de complementaire zorg inzichtelijk te hebben. Hiermee wordt tijd bespaard, worden fouten voorkomen en is er meer tijd voor de patiënt.

CPDit, alles bij elkaar maar toch gescheiden:

Alle informatie van patiënten wordt op een centrale plaats in Nederland opgeborgen. De patiënt staat aan het roer en heeft de regie over zijn/haar dossier. U bepaalt altijd zelf of andere gebruikers van het CPD uw inbreng kunnen lezen. U bepaalt ook of de patiënt het kan lezen. De informatie staat voor de patiënt allemaal bij elkaar, op één plaats, veilig opgeborgen. Uw dossier-bijdrage blijft voor u altijd inzichtelijk. De centrale gegevens van de patiënt kunt u gebruiken voor agendering en administratie. Deze agendering en administratie worden door het CPD, strikt gescheiden gehouden van andere praktijken. Door de real-time koppeling met Vektis, waar alle zorgverleners te boek staan, kan de patiënt zelf zijn huisarts, tandarts, apotheek en verzekeraar beheren. Daar heeft u geen omkijken meer naar en is er voor u altijd de juiste informatie beschikbaar. Ook uw voorschriften worden real-time verwerkt en blijven in het dossier bewaard. Wel zo handig bij herhalen.

CPDit, geen wens maar een toekomstige overheidseis:

Het wordt absoluut een toekomstige eis dat iedere patiënt, zonder tussenkomst van een behandelaar, zijn of haar dossier in moet kunnen zien op een zelf te kiezen moment. Het Centraal Patiënten Dossier voldoet reeds aan deze eis. Schroom niet en ga net als vele collega's voor u aan de slag met het CPD. U huurt het gebruik van het CPD steeds voor een periode van 12 maanden. Wij hanteren een opzegtermijn van 3 maanden. Net zoals de patiënt aan het roer staat van zijn/haar dossier, staat u aan het roer om bedrijven, medewerkers en assistentes toegang tot het CPD te geven. De vergoeding voor het gebruik van het CPD wordt vooraf automatisch, maandelijks, van de door u opgegeven rekening afgeschreven. Opzeggen van een van de aangegane verplichtingen regelt u zelf. Als u een medewerker of assistente 'uit-zet' wordt deze aan het einde van de looptijd niet meer in rekening gebracht. U regelt dit zelf, eenvoudig, in uw eigen praktijkprofiel.